மக்களவை தேர்தல் கூட்டணி விவரம்எண் கட்சி பெயர் போட்டி வெற்றி
1
அதிமுக+
39 1
2
திமுக+
39 38
3
அமமுக+
39 0
4
நாதக
39 0
5
மநீம
38 0


இடைத்தேர்தல் தேர்தல் கூட்டணி விவரம்

எண் கட்சி பெயர் போட்டி முன்னிலை வெற்றி
1 அதிமுக 22 0 9 / 22
2 திமுக 22 2 11 / 22
3 அமமுக 22 0 0 / 22
4 நாதக 22 0 0 / 22
5 மநீம 22 0 0 / 22